SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Elinstallationer i fartyg - Del 506: Särskilda fordringar - Fartyg som transporterar farligt gods eller gods och ämnen som endast är farliga som bulklast (MHB-ämnen)

Electrical installations in ships - Part 506: Special features - Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk

Ansvarig kommitté:
SEK TK 18 - Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-IEC 60092-506, utg 1:2017
IEC Publikation:
IEC 60092-506:2003
Fastställelsedatum:
11/22/2017
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
13
Språk:
Engelska
ICS:
47.020.60 Elinstallationer i fartyg och marina konstruktioner
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 191
Papper
SEK 191
Papper + Digital
SEK 267
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of