SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Kommunikationsnät och system för kraftföretagsautomation - Del 6: Konfigurationsbeskrivande språk för kommunikation i system med IED för kraftföretagsautomation

Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs

Ansvarig kommitté:
SEK TK 57 - Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 61850-6, utg 1.1:2018
CENELEC Publikation:
EN 61850-6:2010
IEC Publikation:
IEC 61850-6:2018
Fastställelsedatum:
12/11/2018
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1.1
Antal sidor:
276
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 61850-6, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2021-07-12.
ICS:
33.200.00 Fjärrstyrning. Telemetri
Notering:
Amendment No 1:2018 till IEC 61850-6:2009 är inarbetat i standarden. EN 61850-6:2010/A1:2018 ingår i standarden. Zip-fil innehållande XDS-filer, finns att ladda ner under hämta fritt https://elstandard.se/hamta-fritt/
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 2,759
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of