Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Ansvarig kommitté:
SEK TK 111 - Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN IEC 63000, utg 1:2019
CENELEC Publikation:
EN IEC 63000:2018
IEC Publikation:
IEC 63000:2016
Fastställelsedatum:
2/19/2019
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
14
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50581, utg 1, 2012, gäller ej fr o m 2023-12-07.
ICS:
01.040.01 Allmänt. Terminologi. Standardisering. Dokumentation. (Ordlistor), 13.030.10 Fast avfall, 31.020.00 Elektroniska komponenter: allmänt, 01.040.01 Allmänt. Terminologi. Standardisering. Dokumentation. (Ordlistor), 13.030.10 Fast avfall, 31.020.00 Elektroniska komponenter: allmänt
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 180
Papper
SEK 180
Papper + Digital
SEK 252
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of