SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar

Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle

Ansvarig kommitté:
SEK TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50121-3-1, utg 4:2017/A1:2019
CENELEC Publikation:
EN 50121-3-1:2017/A1:2019
Fastställelsedatum:
5/15/2019
Upphävandedatum:
1/1/1970
Antal sidor:
4
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 50121-3-1, utg 4, 2017, som fr o m 2019-10-24 inte gäller utan detta tillägg A1.
ICS:
45.140.00 Utrustning för tunnel- och spårvagnar, 45.060.01 Rälsfordon: allmänt, 33.100.01 Elektromagnetisk kompatibilitet: allmänt
Välj produkt
Digital
SEK 96
Papper
SEK 96
Papper + Digital
SEK 134
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of