Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Järnvägstillämpningar - Specificering och verifiering av rullande materiels energiförbrukning

Railway Applications - Rolling Stock - Specification and verification of energy consumption

Ansvarig kommitté:
SEK TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50591, utg 1:2019
CENELEC Publikation:
EN 50591:2019
Fastställelsedatum:
12/10/2019
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
53
Språk:
Engelska
Ersätter:
SEK TS 50591, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2022-08-02.
ICS:
45.060.10 Dragfordon, 45.060.10 Dragfordon
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,379
Papper
SEK 1,379
Papper + Digital
SEK 1,931
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of