SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Handhållna instrument för detektering och identifiering av radionuklider och för indikering av miljödosekvivalentrat från gammastrålning

Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the detection and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation

Ansvarig kommitté:
SEK TK 45 - Kärnteknisk mätutrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN IEC 62327, utg 2:2020
CENELEC Publikation:
EN IEC 62327:2019
IEC Publikation:
IEC 62327:2017
Fastställelsedatum:
3/17/2020
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
37
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 62327, utg 1, 2013, gäller ej fr o m 2022-10-07.
ICS:
13.280.00 Strålningsskydd
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 852
Papper
SEK 852
Papper + Digital
SEK 1,193
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of