Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

God praxis för renovering av medicinsk bildgivande utrustning

Good refurbishment practices for medical imaging equipment

Ansvarig kommitté:
SEK TK 62BC - Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN IEC 63077, utg 1:2020
CENELEC Publikation:
EN IEC 63077:2019
IEC Publikation:
IEC 63077:2019
Fastställelsedatum:
4/14/2020
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
19
Språk:
Engelska
ICS:
11.040.55 Utrustning för diagnostik
God praxis för renovering av medicinsk bildgivande utrustning
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 360
Papper
SEK 360
Papper + Digital
SEK 504
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of