Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Industriell processtyrning - Trådlösa nät och kommunikationsprofiler - WirelessHART™

Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART™

Ansvarig kommitté:
SEK TK 65 - Industriell processtyrning
Status:
Under bearbetning
Svensk beteckning:
SS-EN 62591, utg 2:2016/AC1:202X
CENELEC Publikation:
EN 62591:2016/AC:2021
IEC Publikation:
IEC 62591:2016/C1:2021
Fastställelsedatum:
4/20/2021
Upphävandedatum:
1/1/1970
Antal sidor:
4
Språk:
Engelska
Notering:
Rättelse.

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of