SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Kärnteknisk mätutrustning - Mätutrustning för strålskyddsändamål - Spektroskopibaserade portalmonitorer för detektering och identifiering av olaglig handel med radioaktivt material

Radiation protection instrumentation - Spectrometric radiation portal monitors (SRPMs) used for the detection and identification of illicit trafficking of radioactive material

Ansvarig kommitté:
SEK TK 45 - Kärnteknisk mätutrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN IEC 62484, utg 2:2022
CENELEC Publikation:
EN IEC 62484:2021
IEC Publikation:
IEC 62484:2020
Fastställelsedatum:
4/19/2022
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
41
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 62484, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2024-12-02.
ICS:
13.280.00 Strålningsskydd
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,176
Papper
SEK 1,176
Papper + Digital
SEK 1,646
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of