Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Bestämning av vissa ämnen i elektriska och elektroniska produkter - Del 3-3: Screening - Polybromerade bifenyler, polybromerade difenyletrar och ftalater i polymerer genom gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS), gaskromatografi-masspektrometri med utrustning för pyrolys/termisk desorption (Py/TD-GC-MS)

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-3: Screening - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyser/thermal desorption accessory (Py/TD?GC?MS)

Ansvarig kommitté:
SEK TK 111 - Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN IEC 62321-3-3, utg 1:2022
CENELEC Publikation:
EN IEC 62321-3-3:2021
IEC Publikation:
IEC 62321-3-3:2021
Fastställelsedatum:
4/19/2022
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
1
Antal sidor:
45
Språk:
Engelska
ICS:
13.020.01 MIljö och miljöskydd: allmänt, 43.040.10 Elektriska utrustningar
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,109
Papper
SEK 1,109
Papper + Digital
SEK 1,553
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of