SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Elsäkerhet, jordning och returströmkrets - Del 2: Åtgärder för att motverka inverkan från läckströmmar orsakade av likströmsbanor

Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems

Ansvarig kommitté:
SEK TK 9 - Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50122-2, utg 3:2022
CENELEC Publikation:
EN 50122-2:2022
Fastställelsedatum:
10/18/2022
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
3
Antal sidor:
33
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50122-2, utg 2:2011, gäller ej fr o m 2025-07-25.
ICS:
29.120.50 Säkringar och övriga överströmsskydd, 29.280.00 Elfordonsutrustning
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 852
Papper
SEK 852
Papper + Digital
SEK 1,193
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of