SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 kV

Ansvarig kommitté:
SEK TK 44 - Elutrustning för maskiner
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 60204-11, utg 1:2001/C1:2010
CENELEC Publikation:
EN 60204-11:2000/C1:2010
Fastställelsedatum:
6/20/2010
Upphävandedatum:
1/8/2022
Antal sidor:
2
Språk:
Engelska
Används med:
Ersätts av:
SS-EN IEC 60204-11, utg 2:2019.
ICS:
13.110.00 Maskinsäkerhet, 29.020.00 Elektroteknik: allmänt
Notering:
Rättelse.
Välj produkt
Digital
Papper
Papper + Digital
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of