SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 1: Allmänna fordringar

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

Ansvarig kommitté:
SEK TK 44 - Elutrustning för maskiner
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 60204-1, utg 3:2007/A1:2009
CENELEC Publikation:
EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC Publikation:
IEC 60204-1:2005/A1:2008
Fastställelsedatum:
10/25/2009
Upphävandedatum:
9/13/2021
Antal sidor:
5
Språk:
Svenska
Används med:
SS-EN 60204-1, utg 3:2007, som fr o m 2012-02-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätts av:
SS-EN 60204-1, utg 4:2018.
ICS:
29.020.00 Elektroteknik: allmänt
Välj produkt
Digital
SEK 96
Papper
SEK 96
Papper + Digital
SEK 134
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of