Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

SEK Handbok 444 - Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00, utg 2, med kommentarer

SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436 40 00 + R1, utg 2:2009, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. SEKs tekniska kommitté TK 64 har utarbetat kommentarerna till standarden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nya Elinstallationsregler och en ny SEK Handbok 444 kommer snart att ges ut. Vill du bli aviserad när de finns att beställa? Anmäl dig <A HREF="http://www.anpdm.com/form/41475C477248465E407240/44475A45704647504471" TARGET="_new">här</A>!
Ansvarig kommitté:
SEK TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SEK Handbok 444, utg 1:2010
Fastställelsedatum:
1/1/1970
Upphävandedatum:
5/9/2018
Utgåva:
1
Antal sidor:
522
Språk:
Svenska
Ersätts av:
SEK Handbok 444, utg 2:2017.
ISBN:
978-91-89667-42-6
ISSN:
0280-2376

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of