Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Explosiv atmosfär - Del 14: Konstruktion, val och utförande av elinstallationer

Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection

Ansvarig kommitté:
SEK TK 31 - Elmateriel för explosiv atmosfär
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 60079-14, utg 3:2009/C1:2011
CENELEC Publikation:
EN 60079-14:2008/C1:2011
Fastställelsedatum:
12/6/2011
Upphävandedatum:
1/1/2017
Antal sidor:
1
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 60079-14, utg 3, 2009.
Ersätts av:
SS-EN 60079-14, utg 4:2014.
ICS:
29.260.20 Elutrustning för explosionsfarliga miljöer, 29.260.20 Elutrustning för explosionsfarliga miljöer
Notering:
Rättelse.
Välj produkt
Digital
Papper
Papper + Digital
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of