Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Trevlig sommar!

SEK Svensk Elstandard håller öppet hela sommaren!

Kansliet är alltid bemannat på telefon och e-post under ordinarie öppettider. Möten hålls fortfarande på distans men vi hoppas kunna öppna för fysiska möten till hösten igen.

Jag vill tacka ALLA experter, ledamöter och övriga deltagare i SEKs verksamhet för det professionella och flexibla omställningsarbete som gjorts i samband med Covid-19 och som inneburit att standardiseringsarbetet ändå fortgår på ett mycket positivt sätt, all heder till er alla!

Ett jättetack också till alla kunder, samarbetspartners och övriga intressenter för ett gott samarbete under ett utmanande första halvår av 2020.

Jag, tillsammans med SEK Kansli, önskar er alla en hälsosam och trevlig sommar,

Thomas Korssell
vd SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of