Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Bli deltagare och var med och påverka
framtidens elektrotekniska lösningar

I dag är vi omkring 800 experter som deltar med våra specialistkunskaper, påverkar framtidens internationella standarder och representerar Sverige genom SEK, som är samordnare och svensk nationalkommitté. Den ökade digitaliseringen gör att utvecklingen går fortare än någonsin. Nu behöver vi fler medlemmar.

Anmäl dig här!

Anmäl dig och ditt företag för att
delta i standardiseringsarbetet!

Standardiseringsarbetet skapar affärsnytta, stärker varumärket och affärerna

Deltagare i standardiseringsarbetet får tillgång till all information och dokumentation inom sina teknikområden och kan påverka internationell standard genom att delta i IECs tekniska kommittéer som experter i olika arbetsgrupper och projekt.

Genom att aktivt delta i arbetet med standardisering kan ert företag skaffa sig försprång i både tid och kunskap, och samtidigt påverka framtidens tekniska regler. Det standardiseringsarbete som görs i dag kommer att gälla under många år. De som inte är med får anpassa sig till vad andra har bestämt.

Tekniska kommittéer

Tekniska kommittéer

Sök efter en Teknisk kommitté inom ditt verksamhetsområde

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of