Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Bränsleceller för tåg

2020-11-17

Internationella standarder underlättar spridning av ny teknik. Nytt standardiseringsprojekt för bränslecellståg.

Projektet gäller en standard med krav på system med bränsleceller installerade i rälsfordon, både för drivning och i hjälpsystem. Den färdiga standarden ska både gälla lok och vagnar för järnväg och för spårvägar och stadsbanor av olika slag.

Den färdiga standarden ska säkerställa att bränslecellsystemet motsvarar de krav som ställs på järnvägsutrustning, bland annat vad gäller säkerhet och miljötålighet. Den ska också beskriva hur man kan se att systemet dimensionerats för den tänkta driftprofilen (hastighet, belastning, start/stopp osv). Projektet, IEC 63341-1, omfattar bränsleceller med vätgas, hydrogen, som bränsle. En planerad del 2 tänks behandla utrustning för lagring av bränslet.

Standarder är ett sätt att skriva ner tekniska överenskommelser, ofta om mätmetoder, beräkningsmetoder eller säkerhetskrav, och sprida dem till andra som kan ha nytta av dem. Ofta är standarder en förutsättning för teknikacceptans och teknikspridning och en grund för certifiering.

Projektet drivs i IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, i gruppen IEC TC 9, Electrical equipment and systems for railways. Där deltar svenska företag, högskolor och statliga verk och myndigheter genom den svenska spegelkommittén SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen för el och elektronik.

Arbetet sker i samarbete med motsvarande grupp för standardisering på bränslecellsområdet, IEC TC 105, Fuel cell technologies, där SEK TK 105 Bränsleceller är den svenska spegelkommittén. Läs om några högaktuella standarder från SEK TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon och SEK TK 105.

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of