Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Delta i standardiseringsarbetet
och bli en av våra experter

Alla svenska organisationer, företag, institutioner, myndigheter och statliga verk kan delta i SEKs standardiseringsarbete.

Som ledamot i SEKs tekniska kommittéer har du tillgång till information och dokumentation inom ditt teknikområde. Du har också, för arbetet i den tekniska kommittén, tillgång till de standarder och andra publikationer som tagits fram i den tekniska kommittén. Du påverkar internationell och europeisk standard genom aktiv medverkan som delegat till IECs och CENELECs tekniska kommittéer och som expert i olika arbetsgrupper och projekt eller genom att kommentera förslag som remitteras till SEKs tekniska kommittéer.

Du får också tidskriften SEK-Aktuellt och avgiftsfri introduktion och fortbildning i standardiseringsarbetet.

Ledamöter i SEK tekniska kommittéer betalar en årsavgift som används för SEKs tekniska verksamhet och SEKs medlemsavgifter till IEC och CENELEC. Deltagande i SEK temagrupper är avgiftsfritt. Ledamöter som representerar universitet och högskolor eller ideella miljö-, konsument- eller arbetstagarorganisationer betalar ingen avgift.

Deltagande i SEK temagrupper är avgiftsfritt. Temagrupperna arbetar med bredare och allmännare frågeställningar för områden av mer övergripande karaktär.

Kontakta mig för mer information!

Tekniska kommittéer

SEK_Tekniska_Kommittéer

Se vilka kommittéer som finns inom ditt verksamhetsområde.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of