SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Digitala tvillingar

2019-06-04

Virtuell modell av en produktionsanläggning – Grunderna beskrivs i IEC TS 62832-1.

I den tekniska specifikationen IEC TS 62832-1 från 2016 har den internationella standardiseringsorganisationen IEC visat på grunderna för hur man bygger en virtuell modell av en produktionsanläggning. Se preview på de inledande avsnitten i IEC TS 62832-1, ”Industrial-process measurement, control and automation – Digital factory framework – Part 1: General principles”. Där beskrivs syfte och bakgrund. (Ersatt av IEC 62832-1:2020.)

I den tekniska kommittén ”Industrial-process measurement, control and automation” i IEC samarbetar specialister från hela världen för att skriva en andra del ”Model elements” och en tredje om ”Application of Digital Factory for life cycle management of production systems”. Del två kommer sannolikt ut på remiss i höst och del tre ligger lite längre fram i tiden. I dem ska ingå regler för hur man representerar ett produktionssystem med en digital fabrik och hur man beskriver förhållandet mellan tillgångarna i verkligheten och i den digitala modellen.

För att bygga en modell används i IEC 62832 datastrukturen enligt IEC 61360-1 (i Sverige SS-EN 61360-1) och ISO 13584-42 (SS-ISO 13584-42). Den används också för att bygga upp egenskapslistor, som i serien IEC 61987 (SS-EN 61987) för utrustning för industriell processtyrning.

Arbetet med IEC 62832 drivs internationellt i den tekniska kommittén IEC TC 65. Svenska företag och högskolor kan delta genom motsvarande SEK TK 65, Industriell processtyrning, inom SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna och svensk medlem i IEC sedan 1907.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of