Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Elinstallationer för både produktion och förbrukning

2019-10-07

Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, beskriver ju regler för projektering, montering och kontroll av elinstallationer för lågspänning. Den kompletteras nu av en ny, skrift från SEK Svensk Elstandard, som handlar om nätanslutna elinstallationer för både produktion och förbrukning. Sådana kallas ibland prosumerande elinstallationer.

I den nya skriften, SEK TS 60364-8-2, behandlas särskilt jordning och skydd i installationen. Även frånskiljning och uppträdande vid bortfall av nätspänning finns med. I en bilaga beskrivs olika driftfall och i en annan visas på några olika sätt att bygga upp en prosumerande installation, med eller utan energilager.

Vägledningen SEK TS 60364-8-2 är framtagen av samma svenska och internationella grupper av specialister som står bakom elinstallationsreglerna. Däremot är den inte en ”riktig” standard, utan en teknisk specifikation, en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering om några år. Läs de inledande avsnitten i en preview av SEK TS 60364-8-2.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of