SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

EMC
Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

Det är viktigt för både yrkespersoner och privatpersoner som ska installera en elanläggning att ställa sig alla de viktiga frågorna kring EMC för att förhindra störningar, dyra åtgärder eller i värsta fall förbud mot att använda anläggningen.

EMC är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet och prestanda, men elektromagnetisk kompatibilitet är även ett krav reglerat av lagar, förordningar och föreskrifter.

Överväger du en installation av t ex en laddbox, en solcellsanläggning, ett husbatteri eller en vindkraftsanläggning måste du som anläggningsinnehavare tänka på EMC.

Från början handlade EMC uteslutande om radiostörningar. I takt med att den tekniska utvecklingen ökat elektrifieringen och digitaliseringen av samhället har frågor om EMC ökat i omfattning och betydelse. För att bibehålla störningsfri el i samhället behöver kunskapen om EMC stärkas.

SEK Svensk Elstandard om EMC i Elektrikerpodden
SEK Svensk Elstandard om EMC i Elektrikerpodden

Elektrifieringen ställer krav på EMC

SEK Svensk Elstandard Elektrifieringen ställer krav på EMC

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of