SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 421

SEK Handbok 421 – Kabeldimensionering – Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning

SEK Handbok 421 Kabeldimensionering är framtagen med syfte att underlätta för dem som projekterar och installerar ledningsnät för lågspänning. Kablar ska vara dimensionerande så att de vid normal drift inte antar skadlig temperatur och att de motstår de termiska och mekaniska påkänningar som de kan utsättas för vid förväntade överströmmar vid överlast, jordslutning och kortslutning.

 

SEK Handbok 421 är utformad som en vägledning, främst hur man genom val av ledararea och val av skydd kan uppfylla fordringar i gällande svensk standard, i första hand SS 436 40 00 – Utförande av elinstallationer för lågspänning, de så kallade Elinstallationsreglerna. SEK Handbok 421 kompletterar Elinstallationsreglerna genom att ge en mer detaljerad vägledning för kabeldimensionering med många räkne- och dimensioneringsexempel.

Ansvarig kommitté:
TK 64 - Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
Beteckning:
SEK Handbok 421, utg 5:2023
Sidantal:
140
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89151-06-2 (Digital)
978-91-89151-05-5
E-nummer:
16 995 28
SEK Handbok 421 – Kabeldimensionering – Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 879
Bok
SEK 879
Bok + Digital
SEK 1,231
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of