SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 432

SEK Handbok 432 - Säker användning av bågsvetsutrustning

SEK Handbok 432 innehåller råd och vägledning som syftar till att göra svetsningsarbetet så säkert som möjligt. Med säkerheten som utgångspunkt beskrivs olika typer av bågsvetsutrustning, deras installation och användning.

 

De olika risker som är förknippade med ljusbågssvetsning beskrivs och råd ges för hur riskerna kan minskas. Arbetsplatsens utformning behandlas, liksom svetsning i olika miljöer.

 

Handboken, som är rikt illustrerad i färg och svartvitt, vänder sig till skolor, företag och enskilda.

Ansvarig kommitté:
TK 26 - Elsvetsning
Beteckning:
SEK Handbok 432, utg 1:2001
Sidantal:
52
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-973808-3-6
SEK Handbok 432 - Säker användning av bågsvetsutrustning
Ladda hem preview
Välj produkt
Bok
SEK 319
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of