SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 440

SEK Handbok 440 - Tillståndskontroll av kaplanturbiner

SEK Handbok 440 är avsedd att ge en praktiskt användbar vägledning vid tillståndskontroll av kaplanlöphjul, i såväl vertikal som horisontal montering, både under drift och i avställda anläggningar. Den beskriver olika typer av kontroll och rekommenderar kontrollintervall. Den rikt illustrerade handboken är skriven av SEK TK 4, Vattenturbiner, och är grundad på praktiska erfarenheter. Den beskriver de vanligaste problemen och de olika kontroller och mätningar man kan göra för att upptäcka dem i tid. Både metoder för kontroll under drift och på avställd turbin beskrivs och lämpliga intervaller föreslås.
Ansvarig kommitté:
TK 4 - Vattenturbiner
Beteckning:
SEK Handbok 440, utg 1:2006
Sidantal:
36
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-984521-8-1 (Digital)
978-91-89667-26-6
SEK Handbok 440 - Tillståndskontroll av kaplanturbiner
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 368
Bok
SEK 368
Bok + Digital
SEK 515
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of