SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Handböckerna förenklar ditt arbete
med standarder

SEK Handbok 443

SEK Handbok 443 - Hängkablar för mellanspänning - Provning av kabel, upphängningsdon och system

SEK Handbok 443 anger funktionskrav och provningskrav för kabelsystem avsedda att hängas i luft för distribution av elenergi vid konstruktionsspänning över 1 kV upp till och med 45 kV.
 
Handboken gäller PEX-isolerade metallskärmade kraftkablar för upphängning i luft. Dessutom ges råd för dimensionering och användning.  
 
För systemet gäller Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter. För mekanisk dimensionering gäller SS-EN 50423.

Ansvarig kommitté:
TK 20 - Kraftkablar och installationskablar
Beteckning:
SEK Handbok 443, utg 1:2011
Sidantal:
6
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-22-8
SEK Handbok 443 - Hängkablar för mellanspänning - Provning av kabel, upphängningsdon och system
Ladda hem preview
Välj produkt
Bok
SEK 125
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of