Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Hushållsapparater – Tillgänglighet och användarvänlighet

2021-04-27

Jo, det finns en standard som ska göra det lättare att använda reglage, dörrar, lock, lådor och handtag på hushållsapparater.

Idag ställs allt högre krav på produkters tillgänglighet och användarvänlighet. Trots det har det inte funnits några enkelt tillgängliga uppgifter för att bedöma och avgöra hur handtag och reglage på hushållsapparater bör vara utformade. Men nu finns det en internationell standard för det, IEC 63008. Den har också blivit svensk standard SS-EN IEC 63008, genom SEK Svensk Elstandard som är utsedd som svensk standardiseringsorganisation av regeringen och som gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att bidra i arbetet med att skriva öppna och gemensamma standarder inom el och elektronik. En preview på de inledande avsnitten kan du se här.

SS-EN IEC 63008 vänder sig till dem som konstruerar hushållsapparater och liknande bruksföremål. Den innehåller fordringar på användbarhet och tillgänglighet som ska göra det lättare för äldre och för personer med olika funktionsförmåga att använda t ex spisar och tvättmaskiner. Den ger vägledning till utformning av olika slags reglage, handtag, luckor och liknande. Den omfattar touchknappar, men inte styrning med tal eller gester. I standarden finns uppgifter om lämpliga mått och liknande och den ger vägledning för att reglagen ska vara lätta att uppfatta, begripa och hantera. Däremot behandlar den inte hushållsapparatens användarvänlighet i stort och den tar inte heller upp installation, reparation och liknande.

Flera standarder för hushållsapparater handlar om funktionsprovning – typ: så provas hur rent diskmaskinen diskar. Andra standarder behandlar provning av energieffektivitet och buller. Många standarder innehåller krav på säkerhet av olika slag, så att den som använder apparaten inte ska skada sig. En särskild standard behandlar spisvakter, SS-EN 50615, och det finns en standard för information och anvisningar, SS-EN IEC/IEEE 82079-1 .

Några andra områden där den internationella standardiseringsaktiviteten är stor, och där svenska företag deltar genom SEK Svensk Elstandard, är välfärdsteknologi och solceller.

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of