SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK SK 2

Tekniskt omsorgsstöd

SEK SK 2, Tekniskt omsorgsstöd, är svensk spegelkommitté för arbetet inom systemkommittén för AAL, Active Assisted Living, inom IEC. Denna ska främja och stödja standardisering som underlättar användningen av system och tjänster för tekniskt omsorgsstöd (välfärdsteknik).

Den ska också möjliggöra interoperabilitet mellan olika system, tjänster, produkter och komponenter och samtidigt ta hänsyn till systemaspekter som säkerhet, IT-säkerhet och skydd för privatlivet. Ytterligare en uppgift är att genom information om verksamheten utveckla ett samarbete inom intresseområdet.

IEC SyC AAL har hittills gett ut en skrift om use-cases (användningsfall) inom området och två som behandlar ekonomisk bedömning av tjänsteleverantörer. Bland pågående projekt märks flera om sammansatta system med säkerhetskritiska funktioner samt några om fordringar ledningssystem hos tjänsteleverantörer och på kompetens hos deras personal. SEK Svensk Elstandard välkomnar nya deltagare.

Bevakar

  • IEC SyC AAL Active Assisted Living

Kanslikontakt

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK SK 2

Referensarkitekturen för välfärdstekniska system revideras

Referensarkitekturen för välfärdstekniska system revideras

För avancerade system ger referensarkitekturen en samlande översikt och visar var de kritiska gränssnitten kan finnas. Arbetsgruppen har samlat på sig synpunkter som ligger till grund för arbetet med en ny, reviderad utgåva.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of