Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK SK 2

Tekniskt omsorgsstöd

SEK SK 2, Tekniskt omsorgsstöd, är svensk spegelkommitté för arbetet inom systemkommittén för AAL, Active Assisted Living, inom IEC. Denna ska främja och stödja standardisering som underlättar användningen av system och tjänster för tekniskt omsorgsstöd (välfärdsteknik).

Den ska också möjliggöra interoperabilitet mellan olika system, tjänster, produkter och komponenter och samtidigt ta hänsyn till systemaspekter som säkerhet, IT-säkerhet och skydd för privatlivet. Ytterligare en uppgift är att genom information om verksamheten utveckla ett samarbete inom intresseområdet.

IEC SyC AAL har hittills gett ut en skrift om use-cases (användningsfall) inom området och två som behandlar ekonomisk bedömning av tjänsteleverantörer. Bland pågående projekt märks flera om sammansatta system med säkerhetskritiska funktioner samt några om fordringar ledningssystem hos tjänsteleverantörer och på kompetens hos deras personal. SEK välkomnar nya deltagare.

Bevakar

  • IEC SyC AAL Active Assisted Living

Kanslikontakt

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Permanent delegat i CENELEC BT och medlem i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK SK 2

Struktur för standardisering

Struktur för standardisering

Vad som ska behandlas i standarder avgörs av dem som deltar i standardiseringen. De lämnar förslag på nya projekt och genom omröstning avgörs om de ska sättas igång.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of