SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK SK 3

Smarta hållbara städer och samhällen

SEK SK 3 för smarta hållbara städer och samhällen är svensk motsvarighet för standardisering inom detta omfattande område som görs inom IEC SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities.

All modern infrastruktur bygger på användning av el och elektronik och det arbete med internationella standarder som organiseras av IEC och dess globala nätverk spelar därför en särskild roll.

Bevakar

  • IEC SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities

Daniel Holmgren

SEK Svensk Elstandard

Projektsamordnare

08-444 14 06

daniel.holmgren@elstandard.se

Nyheter från SEK SK 3

Samarbete med USA för en grön omställning

Samarbete med USA för en grön omställning

Kommerskollegium har presenterat rapporten ”Supporting the Green Transition through Regulatory Cooperation within the Trade and Technology Council (TTC)”.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of