Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 101

Elektrostatik

Området elektrostatik (Electrostatic discharge, ESD) berör fenomen som har med statisk elektricitet att göra. Exempelvis kan statisk elektricitet orsaka skador på elektronik men även antända gas- och luftblandningar samt genom sin irriterande verkan vara ett arbetsmiljöproblem.

Den svenska kommittén SEK TK 101 Elektrostatik är kopplad till den internationella standardiseringsgruppen IEC TC 101 som är ett nätverk av företag, organisationer och myndigheter som jobbar med att förbättra befintliga eller implementera nya standarder inom ESD-området. IEC TC 101 har formella mandat och krav på sig att driva området framåt.

Standarder med en praktisk förankring i användarnas behov utgör grunden för företag och verksamheter för att kunna säkra ett ESD-skydd på rätt nivå i sin verksamhet eller värdekedja.

Arbetet inom SEK TK 101 behandlar framför allt skyddsaspekterna inom elektrostatiken, där en säkrad elektronikproduktion avseende statisk elektricitet är ett av våra huvudmål. Vi arbetar även med samma typ av frågeställningar när det gäller miljöer med förekomst av lättantändliga gaser samt damm- och luftblandningar, där antändningsaspekten tas i beaktning. På senare tid är även hantering av ESD inom sjukvården och annan offentlig miljö inkluderat i kommitténs arbete.

Genom deltagande ingår medlemmarna i ett nätverk med spetskompetens inom ESD-området. Kunskap utbyts genom möten där vi gemensamt granskar nya förslag till ändringar i berörda standarder samt genomför studiebesök och laborationer vilket är värdefullt och till hjälp i det dagliga arbetet kring ESD-frågor.

I SEK Aktuellt nr 3–4/2022 kan du läsa om när Sverige stod som värd för 2022 års internationella IEC TC 101-möte om elektrostatik.

Bevakar

  • IEC TC 101 Electrostatics

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 101

Statisk elektricitet på kontor

Statisk elektricitet på kontor

Ett nytt projekt ska verka för mindre statisk elektricitet på kontor och i offentliga lokaler, där plötsliga urladdningar från statisk elektricitet kan ge obehag och orsaka risker.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of