Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 101

Elektrostatik

Elektrostatiska urladdningar, ESD, kan förstöra elektroniska komponenter, antända brännbara ämnen och kan genom sin irriterande verkan vara ett arbetsmiljöproblem.

I olika standarder och tekniska rapporter beskriver IEC TC 101 och därmed SEK TK 101 elektrostatiska fenomen och provningsmetoder för bestämning av generering, ansamling och avledning av elektrostatiska laddningar, för bestämning av elektrostatiska laddningars verkan och metoder för simulering av elektrostatiska fenomen.

Andra standarder behandlar provning av förpackningar, kläder och andra skyddande produkter eller ger vägledning till hur man undviker elektrostatiska urladdningar och skyddar mot deras följdverkningar.

SEK TK 101 är därför både av intresse för dem som konstruerar eller tillverkar ESD-känslig utrustning och för dem som levererar ESD-skyddande produkter.

Bevakar

  • IEC TC 101 Electrostatics

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Permanent delegat i CENELEC BT och medlem i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 101

Statisk elektricitet på kontor

Statisk elektricitet på kontor

Ett nytt projekt ska verka för mindre statisk elektricitet på kontor och i offentliga lokaler, där plötsliga urladdningar från statisk elektricitet kan ge obehag och orsaka risker.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of