SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Nyheter från SEK TK 120

Bedömning av energilagers miljöpåverkan vid fel

Bedömning av energilagers miljöpåverkan vid fel

Hur påverkas miljön om ett energilager går sönder? Det är bra att veta i förväg – arbete med standarder för detta pågår. Den planerade standarden IEC 62933-4-2 ska komplettera den allmänna vägledningen som redan finns beträffande miljöaspekter på elektriska energilager, oberoende av vilken teknik de är baserade på.

Tillbaka till SEK TK 120

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of