SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 120

Elektriska energilagringssystem

IEC TC 120 Electrical Energy Storage (EES) systems förbereder internationella standarder för komplexa konstruktioner för lagring av elektrisk energi i ett smart elnät. EES har redan visat sin stora betydelse för att hantera vissa kritiska faktorer vid användning av elektricitet, såsom variationer i efterfrågan/pris och leveransstörningar. EES kommer därutöver att bli oumbärligt för ett utökat bruk av förnybar energi, för införandet av smarta elnät samt för att minska koldioxidutsläppen.

Följande system för lagring av el kommer att beaktas:

 • Mekaniska
  Pumpat vatten
  Komprimerad luft
  Svänghjul
 • Elektrokemiska
  Sekundära batterier (blysyra, NiCd, NiMH, Li, NaS)
  Flödesbatterier (redox- och hybridflöden)
 • Kemiska
  Väte (elektrolys, bränslecell, SNG)
 • Elektriska
  Kapacitanser med dubbelt lager (DLC)
  Supraledande magnetiska spolar (SMES)
 • Termiska
  Värmelagring (smält salt, A-CAES).

Bevakar

 • IEC TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems

Kanslikontakt

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 120

Bedömning av energilagers miljöpåverkan vid fel

Bedömning av energilagers miljöpåverkan vid fel

Hur påverkas miljön om ett energilager går sönder? Det är bra att veta i förväg – arbete med standarder för detta pågår. Den planerade standarden IEC 62933-4-2 ska komplettera den allmänna vägledningen som redan finns beträffande miljöaspekter på elektriska energilager, oberoende av vilken teknik de är baserade på.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of