Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 123

Förvaltning av kraftsystem

Den relativt nystartade SEK TK 123 ska ta fram gemensamma metoder och vägledningar för samordnad och systematisk förvaltning av tillgångar i kraftsystem. Den har två arbetsgrupper under den internationella spegelkommittén WG 1, Terminology och WG 2, Use Cases of Managing Assets.

Områdena "Risk assessment" och "Health evaluation" övervägs också.

Kommittén har rönt stort intresse, främst i länder med åldrande elnät.

Bevakar

  • IEC TC 123 Management of network assets in power systems

Kanslikontakt

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Permanent delegat i CENELEC BT och medlem i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 123

Tillgångsförvaltning i elnät

Tillgångsförvaltning i elnät

Tillgångsförvaltning i elnät Internationellt arbete med standarder för förvaltning av tillgångar – asset management – i elnät ska underlätta för nätägare. Projektet är även öppet för svenska företag.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of