SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 123

Förvaltning av kraftsystem

Den relativt nystartade SEK TK 123 Förvaltning av kraftsystem ska ta fram gemensamma metoder och vägledningar för samordnad och systematisk förvaltning av tillgångar i kraftsystem. Den har tre arbetsgrupper under den internationella spegelkommittén WG 1, Terminology, WG 2, Management aspect och WG 3 Asset risk mitigation.

Området "Health evaluation" övervägs också.

Kommittén har rönt stort intresse, främst i länder med åldrande elnät.

Bevakar

  • IEC TC 123 Management of network assets in power systems

Kanslikontakt

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 123

Pågående projekt för tillgångsförvaltning i elnät

Pågående projekt för tillgångsförvaltning i elnät

Tre pågående projekt inom kommittén för förvaltning av kraftsystem pågår, dessa ska ge vägledning i (1) tillgångsförvaltning i elnät, (2) via en teknisk specifikation om anläggsförvaltning och (3) en gemensam terminologi som även förs in i Electropedia.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of