SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 18

Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter

IEC TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units utarbetar standarder för elinstallationer ombord på fartyg samt fasta och rörliga offshoreenheter. De ska bygga på praktisk erfarenhet och så långt möjligt också på befintliga regelverk och IEC-publikationer.

Ett särskilt projekt handlar om utrustning för landanslutning. CENELEC TC 18X arbetar särskilt med standarder för elutrustning för placering under vatten.

Bevakar

  • IEC TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units
  • IEC TC 18/SC 18A Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units
  • CENELEC TC 18X Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 18

Säkerhetsfordringar på fartygens batterier

Säkerhetsfordringar på fartygens batterier

Den blivande internationella standarden IEC 63462-1, med säkerhetsfordringar på litiumbatterier för fartyg, utvecklas för att vara ett referensdokument både för fartygsstandardserien IEC 60092 och offshore-standardserien IEC 61982.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of