SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 23

Installationsmateriel

SEK TK 23 speglar IEC TC 23 Electrical accessories som utarbetar internationella standarder för elinstallationsmateriel med tillbehör, för användning i hem, kontor, butikslokaler industri m fl liknande områden och i liknande tillämpningar. Exempel på materiel som ingår är t ex: strömställare, stickproppar och uttag, sladdvindor, apparatanslutningsdon och kopplingsdosor.

Den svenska kommittén speglar även IEC TC 72 Automatic electrical controls som utarbetar standarder för automatiska elektriska styr- och reglerdon för elektriska och icke-elektriska apparater för hushållsbruk och liknande, t ex termostater, tryckkänsliga brytare eller styrsystem för brännare. Standarderna omfattar donens egen säkerhet, säkerhet utifrån deras användning samt provning.

Bevakar

 • IEC TC 23 Electrical accessories
 • IEC TC 23/SC 23A Cable management systems
 • IEC TC 23/SC 23B Plugs, socket-outlets and switches
 • IEC TC 23/SC 23G Appliance couplers
 • IEC TC 23/SC 23H Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles
 • IEC TC 23/SC 23J Switches for appliances
 • IEC TC 23/SC 23K Electrical Energy Efficiency products
 • IEC TC 72 Automatic electrical controls
 • CENELEC TC 23BX Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for d.c.
 • CENELEC TC 23H Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles
 • CENELEC TC 72 Automatic electrical controls
 • CENELEC TC 213 Cable management systems

Kanslikontakt

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 23

Standard för automatisk laddning av bussar och lastbilar

Standard för automatisk laddning av bussar och lastbilar

Nu finns det en europeisk standard för automatiska anordningar för laddning av eldrivna tunga fordon, även fastställd som svensk standard SS-EN 50696 av SEK Svensk Elstandard.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of