SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 27

Industriell elvärme

SEK TK 27 speglar IEC TC 27 Industrial electroheating and electromagnetic processing som utarbetar och underhåller internationell standard för utrustning för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling. Standarderna behandlar särskilt säkerhetsfordringar och metoder för mätning och provning av prestanda, med beaktande av utrustningens påverkan på omgivningen och på det matande nätet.

Till det som behandlas hör bland annat ljusbågsugnar, reduktionsugnar, ugnar för omsmältning med ledande slagg, induktionsugnar, motståndsugnar och mikrovågsanläggningar för uppvärmning.

Centrala standarder från kommittén är IEC 60398 (SS‑EN 60398) om provning av industriella elvärmeanläggningar och IEC 60519-serien (SS‑EN IEC 60519-serien) med säkerhetsfordringar på olika typer av anläggningar. Nu pågår bland annat en översyn av standarderna för konstruktion och installation av värmekablar, värmefolier och liknande.

Bevakar

  • IEC TC 27 Industrial electroheating and electromagnetic processing

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 27

Industriell IR-utrustning

Industriell IR-utrustning

Den reviderade säkerhetsstandarden för industriell IR-utrustning kompletterar andra standarder.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of