SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 29

Elektroakustik

SEK TK 29 speglar IEC TC 29 Electroacoustics som utarbetar internationella standarder för instrument och mätmetoder inom det elektroakustiska området. Arbetsområdet omfattar t ex terminologi, ljudnivåmätare, hörapparater, elektroakustik och ultraljud.

Bevakar

  • IEC TC 29 Electroacoustics

Bettina Funk

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

08-444 14 20

bettina.funk@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 29

Hörselteststandard reviderad

Hörselteststandard reviderad

Med den reviderade standarden kan även nyfödda barn hörseltestas.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of