SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 31

Elmateriel för explosiv atmosfär

SEK TK 31 speglar det internationella arbetet i IEC TC 31 Equipment for explosive atmospheres som utarbetar och underhåller standarder för utrustning för användning där atmosfären kan vara explosiv pga närvaro av gaser, ångor, dimmor eller brännbart damm.

Arbetet i de olika underkommittéerna syftar till att utarbeta standarder för utrustning med olika utförande för användning i explosionsfarliga områden, för klassning av explosionsfarliga områden, för elinstallationer i dessa områden och för underhåll och reparation av elinstallationer eller apparater som används i sådana områden. En underkommitté arbetar med standarder för gasdetektorer.

CENELEC TC 31 och TC 216 är verksamma inom samma områden, men utarbetar därutöver standarder som behandlar säkerhet hos utrustning för sprutmålning. CENELEC TC 204 utarbetar standarder som behandlar säkerhet hos utrustning för elektrostatisk målning.

Bevakar

  • IEC TC 31 Equipment for explosive atmospheres
  • IEC TC 31/SC 31G Intrinsically-safe apparatus
  • IEC TC 31/SC 31J Classification of hazardous areas and installation requirements
  • IEC TC 31/SC 31M Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres
  • CENELEC TC 31 Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres
  • CENELEC TC 31/SC 31-8 Electrostatic painting and finishing equipment
  • CENELEC TC 31/SC 31-9 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres
  • CENELEC TC 204 Safety of electrostatic painting and finishing equipment
  • CENELEC TC 216 Gas detectors

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 31

Gammal Ex-standard upphör snart att gälla

Gammal Ex-standard upphör snart att gälla

Den gamla standarden för klassning av områden med explosiv gasatmosfär, SS-EN 60079-10-1 från 2016, gäller inte från och med den 22 januari 2024. Den gällande utgåva 3 av standarden finns i nya SEK Handbok 426 som släpptes 2023.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of