SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 44

Elutrustning för maskiner

IEC TC 44 Safety of machinery - Electrotechnical aspects utarbetar internationella standarder som behandlar elektrisk utrustning och elektriska system för maskiner (inklusive en grupp av maskiner som arbetar tillsammans på ett samordnat sätt, men inte inkluderande aspekter på det överordnade systemet) som inte är handhållna i drift. Den behandlade utrustningen börjar i matningspunkten.

TC 44 utarbetar även internationella standarder som behandlar elektrisk utrustning och elektriska system för skydd mot risker särskilt förknippade med maskiner och ska därutöver med ISO koordinera frågor som rör maskinsäkerhet.

CENELEC TC 44X har samma uppgift men i anknytning till europeisk lagstiftning (t ex SS‑EN 60204-1).

Bevakar

  • IEC TC 44 Safety of machinery - Electrotechnical aspects
  • CENELEC TC 44X Safety of machinery: electrotechnical aspects
  • CENELEC BTTF 160-1 Recurrent Test of Electrical Equipment
  • CENELEC BTTF 132-2 Revision of EN 50156 "Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment"

Kanslikontakt

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 44

Är hackare ett hot mot maskinsäkerheten? 

Är hackare ett hot mot maskinsäkerheten? 

Standarderna SS-EN IEC 62061 och SS-EN ISO 13489-1 för funktionssäkerhet hos maskiners säkerhetskritiska system behandlar inte cybersäkerheten – IT/OT-säkerheten – hos uppkopplade maskiner. Det gör däremot den nya SEK TS 63074, som därför kompletterar standarderna.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of