SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 45

Kärnteknisk mätutrustning

IEC TC 45 Nuclear instrumentation utarbetar internationella standarder för elektrisk utrustning och elektriska system för instrumentering inom det kärntekniska området. TC 45 har en överenskommelse med IAEA.

IEC SC 45A Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities utarbetar standarder för elektriska och elektroniska funktioner och tillhörande system och utrustning för mätning och styrning i kärnkraftverk och i anläggningar för hantering och framställning av kärnbränsle och för omhändertagande och förvaring av använt bränsle och kärnavfall, i syfte att öka säkerheten och verkningsgraden.

Standarderna omfattar systemens hela livscykel men tyngdpunkten ligger på system av betydelse för säkerheten i kärnkraftverk. Även utrustning för övervakning av kärnbränslehantering för undvikande av olovlig hantering behandlas.

IEC SC 45B Radiation protection instrumentation utarbetar standarder för mätinstrument för strålskydd och övervakning. Detta innefattar mätning av individuell exponering, av personals och allmänhetens exponering och av strålningsnivåer på arbetsplatsen och i miljön.

Bevakar

  • IEC TC 45 Nuclear instrumentation
  • IEC TC 45/SC 45A Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities
  • IEC TC 45/SC 45B Radiation protection instrumentation
  • CENELEC TC 45AX Instrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilities
  • CENELEC TC 45B Radiation protection instrumentation

Kanslikontakt

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 45

Standarder för cybersäkerhet

Standarder för cybersäkerhet

2021-11-11 Industri, forskning och myndigheter världen över arbetar tillsammans för att ta fram riktlinjer för ökad cybersäkerhet i olika slags tekniska system.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of