SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 59

Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

IEC TC 59 med underkommittéer utarbetar internationell standard för mätning av egenskaper som är av betydelse vid bestämning av prestanda hos elektriska hushållsapparater och är av intresse för konsumenterna. I detta kan ingå aspekter på användningen av apparaterna eller som gäller klassning av apparater.

CENELEC TC 59X ska bestämma lämpliga harmoniserade provningsmetoder för mätning av egenskaper hos hushållsapparater avsedd att tillhandahållas konsumenten, t ex beträffande el- och vattenförbrukning och luftburet buller, under standardiserade mätförhållanden och så långt möjligt med användning av standarder från IEC och ISO, samt bestämma harmoniserade metoder för hur resultaten presenteras för konsumenten.

Bevakar

  • IEC TC 59 Performance of household and similar electrical appliances
  • IEC TC 59/SC 59A Electric dishwashers
  • IEC TC 59/SC 59C Electrical heating appliances for household and similar purposes
  • IEC TC 59/SC 59D Performance of household and similar electrical laundry appliances
  • IEC TC 59/SC 59F Surface cleaning appliances
  • IEC TC 59/SC 59K Performance of household and similar electrical cooking appliances
  • IEC TC 59/SC 59L Small household appliances
  • IEC TC 59/SC 59M Performance of electrical household and similar cooling and freezing appliances
  • IEC TC 59/SC 59N Electrical air cleaners for household and similar purposes
  • CENELEC TC 59X Performance of household and similar electrical appliances

Kanslikontakt

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 59

Månadens standard – Smarta hushållsapparater

Månadens standard – Smarta hushållsapparater

För dem som tillverkar, designar eller implementerar smarta hushållsapparater är den nya standarden SS-EN 50631-4-1 perfekt för att möjliggöra produkter och system som fungerar tillsammans.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of