Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 69

Elbilsdrift

IEC TC 69 utarbetar internationella standarder för vägfordon som helt eller delvis drivs med el från medförda strömkällor och för eldrivna truckar. CENELEC TC 69X utarbetar europeiska standarder för vägfordon som helt eller delvis drivs med el från medförda strömkällor, särskilt avseende:

  • stationär laddningsutrustning
  • anslutning mellan fordon och yttre laddningsutrustning
  • elsäkerhet

Andra elinstallationer i fordon, t ex för belysning, är undantagna.

Bevakar

  • IEC TC 69 Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks
  • CENELEC TC 69X Electrical systems for electric road vehicles

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 69

Samarbete med USA för en grön omställning

Samarbete med USA för en grön omställning

Kommerskollegium har presenterat rapporten ”Supporting the Green Transition through Regulatory Cooperation within the Trade and Technology Council (TTC)”.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of