SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 69

Elfordonsladdning – System och infrastruktur

IEC TC 69 Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks utarbetar internationella standarder för vägfordon som helt eller delvis drivs med el från medförda strömkällor och för eldrivna truckar. CENELEC TC 69X Electrical systems for electric road vehicles utarbetar europeiska standarder för vägfordon som helt eller delvis drivs med el från medförda strömkällor, särskilt avseende:

  • stationär laddningsutrustning
  • anslutning mellan fordon och yttre laddningsutrustning
  • elsäkerhet

Andra elinstallationer i fordon, t ex för belysning, är undantagna.

Bevakar

  • CEN/CLC CENCLC_eMCG CEN-CENELEC eMobility, charging technologies & further battery applications Coordination Group (eMCG)
  • IEC TC 69 Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks
  • CENELEC TC 69X Electrical systems for electric road vehicles

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 69

Månadens standard – Styrning av elfordons infrastruktur

Månadens standard – Styrning av elfordons infrastruktur

Månadens standard är den helt nya standard som tagits fram för att kartlägga styrning av laddnings- och urladdningsinfrastruktur hos elfordon: SS-EN IEC 63110-1.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of