SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 79

Larmsystem

Standarder för larmsystem tas fram både i IEC TC 79 Alarm and electronic security systems och i CENELEC TC 79 Alarm systems. Tidigare har det mesta av arbetet skett på europeisk nivå i CENELEC men mer och mer sker nu internationellt i IEC-kommittén. SEK TK 79 är svensk spegelkommitté för båda.

Arbetsområdet är larmsystem för skydd av person och egendom, samt för komponenter som ingår i dessa system. Arbetsområdet omfattar (men är inte begränsat till) inbrotts- och överfallslarm, trygghetslarm, system för passerkontroll, kombinerade larmsystem och larmöverföringssystem.

Kommittén arbetar inte med sådana frågor eller komponenter som särskilt berör brandlarm.

Standarderna omfattar terminologi och tekniska egenskaper vad gäller tillförlitlig drift, provning och prestandavillkor, inklusive EMC, för system för detektering, larm, övervakning och larmöverföring, inklusive rutiner och överföringsprotokoll. Vissa standarder innehåller anvisningar för specifikation och användning av larmsystem.

SEK TK 79 och standarderna därifrån är självklart intressanta för tillverkare och installatörer men flera av dem riktar sig till dem som specificerar eller använder larmsystem och arbetet bör därför också vara av intresse för byggkonsulter, fastighetsägare och kvalificerade hyresgäster.

Bevakar

  • IEC TC 79 Alarm and electronic security systems
  • CENELEC CEN/CLC/JTC 4 Services for fire safety and security systems
  • CENELEC TC 79 Alarm systems
  • CENELEC BTTF 133-1 Sound systems for emergency purposes which are not part of fire detection and alarm systems

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 79

Elstängsel för säkerhet

Elstängsel för säkerhet

De flesta förändringarna i den nya utgåvan av elstängselstandarden SS-EN IEC 60335-2-76 gäller elstängsel för säkerhet, alltså elstängsel som inte är avsedda att hålla djur inne, utan att framförallt hålla människor ute.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of