Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 8

Elenergiförsörjningssystem

SEK TK 8 som speglar den internationella IEC TC 8 utarbetar internationella standarder med tonvikt på elförsörjningens systemaspekter och en godtagbar balans mellan kostnad och kvalitet för elanvändarna. Med elförsörjningssystem menas transmissions- och distributionsnät och anslutna installationer, såväl generatorer som laster. Driftsäkerhet, nätövervakning, ö-drift och anslutningsvillkor är exempel på vad som ingår i kommitténs arbetsområde.

CENELEC TC 8X ska utarbeta de standarder som behövs för att underlätta den avreglerade europeiska elmarknaden.

Kommittén har ett aktivt deltagare från ABB, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Elsäkerhetsverket, Ellevio, Ericsson, NIBE och FIE.

Den pågående utvecklingen inom området ökar betydelsen av att få ihop det arbete som bedrivs i många olika grupperingar inom standardiseringsverksamheten med den övergripande systemaspekten som är ledstjärnan för denna kommitté. Sveriges position i dessa frågor gör att det är mycket viktigt att bevaka svenska intressen i det internationella standardiseringsarbetet och att arbeta för en hög nivå på dessa standarder som främjar fortsatt utveckling.

Bevakar

  • IEC TC 8 Systems aspects for electrical energy supply
  • IEC TC 8/SC 8A Grid Integration of Renewable Energy Generation
  • IEC TC 8/SC 8B Decentralized Electrical Energy Systems
  • IEC TC 8/SC 8C Network Management
  • CENELEC TC 8X System aspects of electrical energy supply

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 8

World Standards Day 2022

World Standards Day 2022

IEC, ISO, ITU och nationella standardiseringsorganisationer världen över enas den 14e oktober i firandet av World Standards Day 2022. Med standardiseringen som verktyg framdrivs utvecklingen för att nå FNs globala utvecklingsmål.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of