SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 80

Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning

I IEC TC 80 sker det internationella arbetet med att ta fram standarder för utrustningar och system för marin navigations- och radiokommunikation, för användning ombord eller, i vissa fall, i land.

Svenska företag och myndigheter deltar genom SEK TK 80 och har haft ett avgörande inflytande i vissa projekt, framförallt för de internationella standarderna för AIS.

Standarder för kommittén handlar till exempel om radar, såväl för stora som små fartyg, automatisk plottning, satellitnavigationssystem, transpondrar, fart- och distansloggar, GMDSS och digitala gränssnitt.

En nyligen fastställd standard gäller system för hantering av brygglarm (BAM) och aktuella projekt behandlar bl a IT-säkerhet.

Bevakar

  • IEC TC 80 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 80

Vätgasdrift till sjöss

Vätgasdrift till sjöss

Behovet av standarder för system med bränsleceller för fartyg undersöks nu i den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of