SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 82

Direktomvandling av solenergi till elenergi

IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems utarbetar internationella standarder för system för direktomvandling av solenergi till elenergi och för alla delar av dessa, från det infallande ljuset till anslutningen till det matade elnätet.

Bevakar

  • IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems
  • CENELEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 82

Månadens standard – Skydd mot elbränder för solceller

Månadens standard – Skydd mot elbränder för solceller

Månadens standard för februari 2024 är därför SS-EN IEC 63027 Solcellsanläggningar - Detektering och frånkoppling av ljusbågar med likström.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of