Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 82

Direktomvandling av solenergi till elenergi

IEC TC 82 utarbetar internationella standarder för system för direktomvandling av solenergi till elenergi och för alla delar av dessa, från det infallande ljuset till anslutningen till det matade elnätet.

Bevakar

  • IEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems
  • CENELEC TC 82 Solar photovoltaic energy systems

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 82

Uppfyller solcellsanläggningen utlovade prestanda?

Uppfyller solcellsanläggningen utlovade prestanda?

Metoder för att övervaka och analysera installationer med solceller, för att verifiera att anläggningens prestanda verkligen uppfyller specifikationen, beskrivs i den internationella standarden IEC 61724-1. Två tekniska specifikationerna i samma serie omarbetas nu och är öppet för fler deltagare.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of