Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 82

Direktomvandling av solenergi till elenergi

IEC TC 82 utarbetar internationella standarder för system för direktomvandling av solenergi till elenergi och för alla delar av dessa, från det infallande ljuset till anslutningen till det matade elnätet.

Thomas Borglin

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, dokumentation och allmänna tekniska frågor

08-444 14 11

thomas.borglin@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 82

Nyheter från SEK TK 82

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: senc@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of