SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 85

Elektrisk mätutrustning

IEC TC 85 Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities utarbetar internationella standarder inom området utrustning och system för mätning, provning, övervakning, generering och analys av enkla och sammansatta elektriska och elektromagnetiska storheter. Sådan utrustning inkluderar instrument, normalelement, signalgeneratorer, apparater för övervakning och registrering samt mätomvandlare, jämte tillbehör.

En serie standarder är IEC 61557 (SS-EN IEC 61557) om utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder i elinstallationer, en annan SS-EN 62586 om instrument för mätning av elkvalitet. En annan ny standard är SS-EN 62754 om beräkning av osäkerhet hos vågformsparametrar.

Bevakar

  • IEC TC 85 Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities
  • CENELEC TC 85X Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 85

Standard för utrustning för att mäta och samla energidata, t ex för energiledning enligt ISO 50001.

Standard för utrustning för att mäta och samla energidata, t ex för energiledning enligt ISO 50001.

Standard för utrustning för att mäta och samla energidata, t ex för energiledning enligt ISO 50001. Att tillämpa ett energiledningssystem kräver mätning och insamling av uppgifter om energianvändningen. Det kan man göra manuellt, men ett automatiskt system med fjärravläsning är förstås enklare i längden.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of